Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu, publicējam informāciju par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).

 

TNGIIB amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada augustā

N.p.k.

Vārds

Uzvārds

Ieņemamais amats

Izmaksātais atalgojuma summa, euro

1.

Ivars

Bācis

Jurists

1363,96

2.

Aleksandrs

Dmitrijevs

Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas dzelzceļa avāriju izmeklētājs

1965,64

3.

Ivars Alfrēds

Gaveika

Direktors

1224,28

4.

Madara

Kaļķe-Kalēja

Vecākā referente

 1221,67

5. Aigars Krastiņš Jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļas  Jūras negadījumu izmeklētājs 1351,61

6.

Vilis

Ķipurs

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklētājs

2094,96

7.

Jāzeps

Luksts

Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas vadītājs

1760,76

8.

Aleksandrs Pavlovičs Jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļas vadītājs

1717,38

9.

Visvaldi

Trūbs

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītājs

1277,26