Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānotu izdevumu tāme 2018.gadam

Tāme 2018. gada 16.aprīlī