Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datiaizsardziba@gmail.com

Parsonas datu apstrāde