Nacionālie normatīvie akti

  

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

Ziņošanas kārtība par atgadijumiem civilajā aviācijā 

Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība

Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība

Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība

 

 

Par aviāciju

 

Dzelzceļa likums

Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums

 

Jūras kodekss

  

  

       Starptautiskie normatīvie akti

  

Aviācija

 

 

  

 
Dokumenti:
-Safety Management_Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation
-Manual on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families_Doc 9973
-ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families_Doc 9998
-Manual on the Investigation of Cabin Safety Aspects in Accidents and Incidents_Doc 10062
-Manual on Protection of Safety Information_Doc 10053
Dzelzceļš

 

Jūrlietas