Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 
 
 
 
TNGIIB > Trauksmes cēlēji
Trauksmes cēlēji 2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums)ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt. Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu Satiksmes ministrijā iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ietvaros trauksmi var celt to Satiksmes ministrijas padotībā esošo iestāžu nodarbinātie, kurās nav izveidota trauksmes celšanas sistēma: Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

Trauksmes cēlāju kontaktinformācija