Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojsTransporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 
 
 
 
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 651/2011 (2011. gada 5. jūlijs), ar ko pieņem pastāvīgās sadarbības sistēmas reglamentu, ko dalībvalstis izveidojušas sadarbībā ar Komisiju un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/18/EK 10. Pantu.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 651/2011 (2011. gada 5. jūlijs), ar ko pieņem pastāvīgās sadarbības sistēmas reglamentu, ko dalībvalstis izveidojušas sadarbībā ar Komisiju un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/18/EK 10. Pantu. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009L0018