Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojsTransporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 
 
 
 

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūnija uzdevumu Nr.111-1/99, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par valsts budžeta izdevumiem, ietaupījumiem un budžeta veidošanas laikā pieņemtajiem lēmumiem, mūsu mājas lapā tiek publicēta informācija par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu.

 

No budžeta finansētā institūcija

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

 

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām

Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem

Nodarbināto skaits

Vidēji 2006.g.

Vidēji 2007.g.

Vidēji 2008.g.

2009.g. sākotnējā budžetā plānots

2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.)

2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.)

 

Teksts

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Virs 2500 Ls

 

 

 

 

 

 

 

2000-2500 Ls

 

 

 

 

 

 

 

1500-2000 Ls

 

 

 

 

 

 

 

1000-1500 Ls

Biroja direktors (sākot ar 2006.gada 1.septembri)

 

1

1

1

1

1

500-1000 Ls

Direktora vietnieks (amats likvidēts no 01.04.2009.), nodaļu vadītāji, grāmatvede (amats likvidēts no 01.02.2009) jurists, vecākie referenti

4

6

7

7

7

6

300-500 Ls

 

 

 

 

 

 

Zem 300 Ls

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

6

7

8

8

8

7

 

Budžeta programmas nosaukums:

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana

Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas

Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkcijas īstenošana aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā un dzelzceļa avāriju izmeklēšanas jomā.

 

Saskaņā ar likumu „Par aviāciju” Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

- izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;

- izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;

- ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;

- ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

 

Saskaņā ar Dzelzceļa likumu Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs veic smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanu.

 

 

 

Izdevumu veids (EKK kods)

 

Īss paskaidrojums (maks. 20 vārdi)

Finansējuma apjoms (tūkst. Ls)

2007.g. budžeta izpilde tūkst. Ls

2008.g. budžeta izpilde tūkst. Ls

2009.g. budžets tūkst. Ls

2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.) tūkst. Ls

2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.) tūkst. Ls

Teksts

Teksts

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Skaitlis

Obligāti aizpildāmā informācija

Atalgojums (EKK1100)

 

89 619

90 285

90 285

77 702

73 307

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EKK1200)

 

29 994

30 946

30 946

21 437

18 317

Komandējumi (EKK2100)

 

21 341

27 477

27 477

23 990

23 990

Sakaru pakalpojumi (EKK2210)

Sakaru pakalpojumiem 2009.gadam paredzētie tiks izlietoti mazāk, jo birojā 2009.gadā 8 darbinieku vietā ir palikuši 6

3318

3330

3330

4150

4150

Remontdarbi un uzturēšana (EKK2240)

 

9991

4952

4952

5580

5580

Telpu īre/noma (EKK2261)

 

9019

9634

9634

9634

9880

Maksa Ls par 1 m2, ja telpas tiek nomātas

2008.gadā tika samazināta nomas maksa. 2009.gadā maksa pieauga PVN likmes palielinājuma no 18% uz 21% dēļ

6,17

5,81

5,96

5,96

5,96

Auto noma/iegāde (EKK2262+EKK5231)

2007.gadā par tehnisko apskati un uzturēšanu tika maksāts atsevišķi (1334 lati)

4087

5824

5824

5824

5976

Degviela (EKK2322)

 

2190

2951

2951

3200

3200

Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai (EKK2231)

Birojs 2009.gada maijā rīkoja starptautisko aviācijas semināru

 

 

1500

1500

1500

 

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām

Marka, modelis

Izlaides gads

Norādīt nomā vai īpašumā

Suzuki, Grand Vitara

2007

Nomā