Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojsTransporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 
 
 
 
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānotu izdevumu tāme 2018.gadam

Tāme 2018. gada 16.aprīlī