Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojsTransporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 
 
 
 
Dīzeļlokomotīves 2TE10M Nr. 3424 ,,B” sekcijas ugunsgrēks 2017. gada 9. februārī Jelgavas dzelzceļa stacijā

Nobeiguma pārskats

Kopsavilkums (angļu valodā)