Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 
 
 
 
Dīzeļlokomotīves 2TE10M Nr. 3424 ,,B” sekcijas ugunsgrēks 2017. gada 9. februārī Jelgavas dzelzceļa stacijā

Nobeiguma pārskats

Kopsavilkums (angļu valodā)